שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

גשם תש"ף

27.3.20 היום נמדדו 1 מ"מ
מתחילת מרץ נמדדו 87.5 מ"מ
מתחילת השנה נמדדו 718 מ"מ
שהם 130.5% מהממוצע הרב-שנתי

נר נשמה

 מועדי יום השנה לחברי יפעת
מופיע ב"נר נשמה" במדור "נזכור"
בעמוד הבית.

מזל טוב

לצליל ורום תרשיש
להולדת הבת
נכדה לנוגה ומשה תרשיש.
ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב

לציפי ולחיים אזולאי
להולדת הנכדה
בת לרותם ויוני.
ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב

לתור ושי שוורץ
להולדת הבת
נכדה למיכל ויעקובי דורון
ברכות לכל המשפחה!

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

אוקטובר 2017

וְכוֹתֵב וְחוֹתֵם וְסוֹפֵר וּמוֹנֶה...
 יואל רון ומרשה גפן
הנהלת החשבונות, תשרי תשמ"ח (1987) 
  
ימי אלול וימי תשרי שאחריהם, מראש השנה עד סוכות, הם ימי חשבון נפש בעולם היהודי – חשבון נפש אישי וחשבון נפש של החברה כולה. כך היה גם אצלנו, ביפעת. מלבד החגים עצמם נערכו במשך הרבה שנים בתקופה הזאת "אסיפות שנתיות", שהוקדשו לדיון מעמיק בנושא ערכי שנבחר: "ההשכלה הגבוהה בקבוצה", "מצב החבֵרה", "עבודה עצמית", "הדור הצעיר לאן" ועוד. האסיפות הללו לא נועדו לקבלת החלטות. מטרתן היתה התמודדות מחודשת עם ערכים ועקרונות מנחים במציאות משתנה.

אבל מלבד חשבון נפש, יש לערוך מדי שנה גם חשבון עסקי-כלכלי – חשבון של הכנסות והוצאות, מאזן, רווח והפסד וכל כיוצא בהם. עריכת החשבונות הזאת אינה חגיגית, אינה קשורה בתפיסה ערכית ואין לה דבר וחצי דבר עם משאת נפש, אידיאלים וחלומות. היא שייכת לעולם החומר ותובעת ניהול כספי מסודר וישר, דיוק וקפדנות ברישום הנתונים של כל סעיף וכל פרט, בין בהכנסה ובין בהוצאה. החברים שעבדו בהנהלת החשבונות הרגישו היטב את כובד האחריות המוטל עליהם ובַמקום שררו תמיד שקט, חומרה ורצינות (שאף פעם לא עמדו בסתירה לסבלנות ומאור פנים לחברים).

עד שנת 1985 התנהלה שנת הכספים בהתיישבות על בסיס השנה החקלאית – לאמור: מ-1 באוקטובר עד 30 בספטמבר, וכך חפף המחזור השנתי העסקי את מחזור השנה על פי הלוח העברי, את תקופת החגים ומועד איסוף היבולים. בשנת 1986 עבר מועד הסיכומים הכספיים לסוף דצמבר, וימי הדין והחשבון נפרדו זה מזה.

 שנה טובה וגמר חתימה טובה.

מרים אהרוני, 2017