שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

נר נשמה

 מועדי יום השנה לחברי יפעת
מופיע ב"נר נשמה" במדור "נזכור"
בעמוד הבית.

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

גלוריה

גלוריה
  
שלמה דורי יזם שינויים מהפכניים בדרך ניהול הרפת כאשר החליף את מוטק גוטמן בריכוז הענף. השינוי הראשון היה ההודעה כי ריכוז הענף אינו משְׂרָה לחיים, אלא תפקיד ברוטציה לתקופה של שנתיים, כך שבבוא העת יוכלו גם הצעירים למלא את התפקיד הניהולי. השינוי השני היה ההודעה כי המרכז אינו דיקטטור כל-יכול, אלא הצוות כולו שותף להחלטות מרכזיות בדרך ניהול הענף והתפתחותו. לשם כך החל שלמה לכנס ישיבות רפתנים, בערך אחת לחודש. ההחלטות התקבלו בישיבות אלה בדרך דמוקרטית, כאשר כל חברי הצוות – ותיקים וצעירים – שותפים לדיון, להתלבטויות ולהצבעה איך לנהוג.
  
בישיבות הרפתנים נדונו בדרך כלל נושאים עקרוניים, כגון מגמות התפתחות, השקעות וכד', אבל באחת הישיבות הראשונות ביקש קלמן לוריה להעלות לדיון את עניינה של הפרה גלוריה. שלמה אומנם טען כי זהו עניין פרטני שאינו מתאים לדיון בצוות אלא נתון לשיקולו של מרכז הענף, אך כשקלמן התעקש שיש לכך היבטים עקרוניים חשובים, נכנע שלמה והעמיד את עניינה של גלוריה לדיון בישיבת הצוות.
  
גלוריה היתה מלכה אמיתית. פרה גבוהה וארוכה בצבע שחור עם גווני חום, ומעט מאוד כתמים לבנים. היה לה עטין מפואר והיא הניבה שפע של חלב – אחת השיאניות ברפת. היתה איתה רק בעיה אחת – היא היתה בעטנית מדופלמת, כזאת שבעיטותיה אינן סתמיות אלא מכוונות היטב לראשו של החולב. קלמן , בגלל ידיו הקצרות, סבל מגלוריה במיוחד. היא היתה פוזלת לעברו בעת ניקוי העטין לפני החליבה, ושולחת בעיטה מדויקת מימין או משמאל – היישר אל המשקפיים.
קלמן דרש להוציא את גלוריה מן העדר. לטענתו, מדדי הפרודוקטיביות של הפרה ורווחיות הרפת אינם יכולים להוות שיקול יחיד ויש להתחשב גם בצורכי הרפתנים, ובייחוד בבטיחותם. שלמה מצידו הביא לדיון את נתוני תנובת החלב של גלוריה והדגיש לא רק את ההפסד הצפוי לרפת מהוצאתה מן העדר, אלא גם את ההיבט הטיפוחי: אובדן כל צאצאיה של פרה מעולה זאת.
  
בישיבה התפתח דיון ער, שבסופו הושגה פשרה: גלוריה תוצא מן העדר, אבל לא עכשיו, כאשר תנובתה שופעת ומגיעה ל-40 ליטר ליום, אלא לאחר שתנובתה היומית תפחת בעוד חודשים אחדים. היא לא תוזרע שוב, כדי שלא תישאר בעדר לשנה נוספת. הפשרה הזאת התקבלה בהסכמת כל הרפתנים – כולל קלמן, שקיווה לישועה מהירה, וכולל שלמה, שקיווה לראות מגלוריה דורות המשך.
  
עברו שבועיים. באחד הימים נכנסתי למשרד הרפת להציץ ביומן ולראות מה חדש. לתדהמתי ראיתי על השולחן את כרטיס ההזרעה של גלוריה, ועליו רשומה הזרעה חדשה מאותו יום, מזרעו של פר מצטיין. זה כבר היה מוגזם: הרי החלטנו כולנו, בישיבה שהתכנסה במסגרת המדיניות החדשה של ניהול הענף ששלמה יזם, שגלוריה לא תוזרע שוב, והנה הוא עצמו מפר החלטה מפורשת בצורה כל כך בוטה!... פניתי אל שלמה בטרוניה קשה: הייתכן?
בזווית פיו של שלמה הצטייר אותו חיוך דק מן הדק, שמעולם לא יכולתי להחליט אם הוא פולני או ייקי. ראיתי אותה דורשת, אמר לי, ולא יכולתי להתאפק...
  
יואב אהרוני