שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

גשם תש"ף

25.5.20 היום נמדדו 1 מ"מ
מתחילת מאי נמדדו 21 מ"מ
מתחילת השנה נמדדו 773 מ"מ
שהם 140.4% מהממוצע הרב-שנתי

נר נשמה

 מועדי יום השנה לחברי יפעת
מופיע ב"נר נשמה" במדור "נזכור"
בעמוד הבית.

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

הצפון נגד הדרום

הצפון נגד הדרום
 
פרטי התוכניות להקמת יפעת נדונו בוועדת הביצוע.
בוועדת הביצוע היה לקבוצת השרון ולפלג הגבתי מספר שווה של נציגים (ועדה פריטטית), והיא דנה בכל דבר ועניין, גדול כקטן.
ההחלטות התקבלו בצורה דמוקרטית בהצבעה.
 
באחד הימים עלתה על הפרק שאלה כבדת משקל: לאיזה כיוון יפנו הפתחים של מגדלי הסילו.
מרדכי גוטמן, הרפתן הוותיק מגבת, טען כי הפתח חייב לפנות לצפון. שלמה דורי, נציג רפתני השרון בוועדה, קבע בתוקף שאלה דברי שטות והפתחים חייבים לפנות לדרום דווקא. ערב שלם התווכחו, ניסו לשכנע, ולבסוף הצביעו.
ההצבעה היתה שקולה: כל נציגי גבת בוועדה הצביעו בעד הצעת מוטיק גוטמן וכל ההשרונים הצביעו בעד הצעת שלמה דורי.
לוועדה היה כבר פתרון מוסכם למצב של תיקו, המבוסס על התקדים הידוע של משפט שלמה ("גזרו את הילד החי לשניים!"): אחד ככה ואחד ככה.
 
בסופו של דבר הסתבר, שאין הבדל בשום מדד בין מגדל הסילו שפתחו פונה לצפון לבין מגדל הסילו שפתחו פונה לדרום, שני המגדלים מילאו את ייעודם במידת הצלחה שווה. שנים אחדות לאחר מכן יצאו שניהם משימוש, כיוון שברפת עברו להכנת תחמיץ בבורות תחמיץ במקום במגדלים. אחרי עוד מספר שנים, שבהן עמדו שני מגדלי התחמיץ ריקים – עדות אילמת למחלוקת מוזרה וחסרת-פשר, בנוסח הוויכוח המר בין הליליפוטים על הצד שממנו אוכלים ביצה קשה – נהרסו שניהם לטובת צרכים חדשים של הרפת.
 
יואב אהרוני