שלום אורח, התחבר !

מה חדש?

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

נר נשמה

 מועדי יום השנה לחברי יפעת
מופיע ב"נר נשמה" במדור "נזכור"
בעמוד הבית.

השתתפות בצער

עם משפחתה של אלישבע ז"ל
אנו שותפים בצער
על מות האֵם
רות ויאולא ז"ל
בכפר מסריק.
יהי זכרה ברוך.

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

קישורים מהירים

לוח אירועים

וקסר גוטה

וקסר גוטה
גוטה וקסר
בת רחל לבית אלמן ויצחק וקסר
 
הוריי רחל לבית אלמן ויצחק וקסר
אחותי רייזל, בעלה לייבל-אריה פוטרמן ובניהם:
     אלקה ובעלה ליוויק בורמן
     דוד פוטרמן
אחי אשר וקסר ובניו: חיים, שרה, אליהו והרשל
אחי יוסף וקסר, רעייתו חיה-שרה לבית לוין וילדיהם:
     חנה, פריידל וזאב-וולוול
אחותי התאומה דבורה וקסר-איזנשטט
אחי שעיה וקסר, רעייתו מרים לבית לוין ובתם חנה
דודי אברהם וקסר ובניו:
     אריה-לייבה, רעייתו אסתר-לאה ובתם בבה
     דבורה וקסר-שלקמן
     שלמה, רעייתו חסיה לבית תנכובסקי ובנותיהם: אסתר ופפה
בן-דודי בנימין וקסר, רעייתו רבקה לבית סויטץ' וילדיהם
בת-דודי יהודית וקסר-סלוצקי ומשפחתה
בן-דודי ישראל וקסר ומשפחתו
בן-דודי פנחס וקסר ומשפחתו
בן-דודי אליעזר וקסר ומשפחתו
בת דודי שרה בורשטיין (אחותו של גרשון בן-דוד) ובניה: אברהם ואליהו
דודי דב-בער וקסר, רעייתו אלטה לבית איזנשטט ובניהם:
     מרדכי-זליג וקסר ורעייתו בוניה לבית לוין
     יהודית וקסר
דודתי דינה וקסר