שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

גשם תשפ"א

1.3.21 היום נמדדו 2 מ"מ
מתחילת החודש נמדדו 113.5 מ"מ
מתחילת העונה נמדדו 585.5 מ"מ
המהווים 105.7% מהממוצע הרב-שנתי

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

ספר הקבוצה

 ספר הקבוצה
 
 העמוד הראשון ביומן קבוצת השרון - "ספר הקבוצה"
 
     "ספר הקבוצה" הוא יומן חיים קולקטיבי של חברי קבוצת השרון, אנשי העלייה השלישית, מן השנים 1923-1931 – שנות הנדודים והגיבוש של הקבוצה והשנים הראשונות אחרי עלייתה להתיישבות בעמק יזרעאל.
 
     ברשימותיהם בספר ביטאו חברי הקבוצה את לבטיהם, מחשבותיהם, מועקות חייהם וחלומותיהם. בדפיו ניכרים הבדלי האופי וההשקפות בין החברים וניתן ללמוד מהם על הדילמות שהעסיקו אותם, הוויכוחים הפנימיים, הכעס והאכזבה לפעמים, הקירבה והאינטימיות הגדולה, המתח בין העקרונות והאידאות בטהרתם לבין היכולת האנושית להגשימם הלכה למעשה. מבין הדפים נשקפים המתח בין היחיד לקבוצה ושאלת הגבולות של הפרט, המתח בין הזיקה הרגשית העמוקה למסורת היהודית לבין התחושה של יצירה חדשה יש-מאין. בין השורות נשמעים, לפעמים בעוצמה רבה, הדי הימים והאירועים שעברו על היישוב בארץ.
 
     למרות הידיים הרבות שכתבו ב"ספר הקבוצה" והידיים הרבות עוד הרבה יותר שאחזו בו ודפדפו בו אחר כך במשך שנים, נשמר הספר במצב מעולה. ערכו כתעודה היסטורית יחידה במינה היה ברור, וקטעים ממנו צוטטו בהזדמנויות שונות במרוצת השנים - ביפעת ואף מחוצה-לה. אף-על-פי-כן נשמר הספר בארכיון ככתב יד, לא ראה אור ולא הודפס במשך עשרות שנים. אולי היה בזה ביטוי להרגשתם של חברי קבוצת השרון, ואחר-כך של חברי יפעת, שאין רשות לפרסם את היומן האינטימי ולהופכו לנחלת הרבים. רק בשנת תשנ"ו (1996), כ-70 שנה אחרי כתיבת הספר ואחרי שרוב החברים שהשתתפו בכתיבתו כבר לא היו בין החיים, נענתה יפעת לפניית יד בן-צבי להוציא לאור את "ספר הקבוצה". המודעות לערכו ההיסטורי של הספר כתעודה אותנטית יחידה במינה גברה על ההסתייגויות.
 
     הספר ("ספר הקבוצה - הגות, לבטים ומאוויי חלוצים", הוצ' יד בן-צבי, ירושלים תשנ"ו, 261 עמודים) הודפס מכתב היד ככתבו וכלשונו, בנאמנות גמורה למקור – כולל כתיב, תחביר ופיסוק. ד"ר אביבה אופז, שערכה את הספר, הוסיפה הארות והערות מאלפות. אופז כתבה גם את המבואות המעמיקים, שבהם תוארו דיוקן קבוצת השרון וקורותיה, ונדונה זיקתו של ספר הקבוצה לז'אנר היומנים הקבוצתיים שנכתבו בשנות ה-20 של המאה ה-20 על ידי חלוצים בני העלייה השלישית. צילומים מהארכיון מלווים את הספר ומעשירים את דפיו.