שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

גשם תשפ"א

4.3.21 היום נמדדו 10.5 מ"מ
מתחילת החודש נמדדו 10.5 מ"מ
מתחילת העונה נמדדו 596 מ"מ
המהווים 107.6% מהממוצע הרב-שנתי

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

פנקס הקהילה

 
 פנקס הקהילה
 
"פנקס הקהילה" הוא מחברת שורות איכותית בעלת כריכה שחורה קשה שנשמרה היטב, שבה נרשמה כרוניקה של קבוצת השרון מראשית שנת תש"י, ספטמבר 1949, עד המעבר ליפעת בתמוז תשי"ד, יולי 1954. את הכרוניקה רשם בכתב-יד שמחה ארצי, מוותיקי הקבוצה.
 
מה הניע אותו לעשות זאת? שמחה עצמו אינו נותן את התשובה לכך, אך נראה לי שהניעה אותו תחושה כי צפויים בחיי הקבוצה שינויים גדולים, שחשוב לתעד אותם בצורה מסודרת, מעֵבר לכלי התיעוד הרגילים של הקבוצה (עלון, פרוטוקולים של ועדות ואסיפות וכו').
 
למרות שהכרוניקה כתובה בלשון תמציתית ויבשה, היא מהווה תעודה מיוחדת ומרגשת לקורות קבוצת השרון בתקופה זו, בראש ובראשונה מפני שהיא מתארת את חיי היומיום של הקבוצה בעת ההתרחשות עצמה, מתוך החיים עצמם ולא במבט לאחור. מבעד ליובש, ניתן לחוש בדגשים האישיים האופייניים לשמחה. למשל: תיאור השלג של שנת 1950, שבו מתואר שוב ושוב הסבל שנגרם לעצים.
 
שמחה רשם את התאריכים ב"פנקס" על-פי הלוח העברי בלבד, מאחר שלוח זה היה המשמעותי יותר לגביו, וכן גם לגבי חלק ניכר מחבריו בקבוצת השרון.
בהדפסה לא נעשו שינויים מהמקור, להוציא הוספת התאריך הכללי, כתיבה בכתיב מלא והערות הבהרה מעטות. כל אלה מופיעים בסוגריים מרובעים.
 
מרים אהרוני