שלום אורח, התחבר !

מה חדש?

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

גשם תשפ"א

21.1.21 היום נמדדו 4 מ"מ
מתחילת החודש נמדדו 98 מ"מ
מתחילת העונה נמדדו 442.5 מ"מ
המהווים 79.9% מהממוצע הרב-שנתי

מזל טוב

להילה ודקל לופי
להולדת הבת
לאורנה ודובי לופי
להולדת הנכדה.
ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב

ליעל וחיים מירון
להולדת הנכדה
בת לדניאל ואביב.
ברכות למירי וגדעון יוגב
ולכל המשפחה!

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

קישורים מהירים

לוח אירועים

קוצר בלה

קוצר בלה
בלה קוצר
בת מוסיה לבית רוזוב ומנדל קופולוביץ
 
אמי מוסיה קופולוביץ לבית רוזוב
אחי חיים קופולוביץ, רעייתו לאה לבית פוגל וילדיהם: מנדל ופסיה
אחי משה-אהרן קופולוביץ, רעייתו לאה לבית שפירא וילדיהם: מנדל ובתיה
אחותי שרה-אסתר, בעלה יהודה שולמן ובנם מנדל
גיסי יקותיאל גרינהויז וילדיו הניה, מנדל ושמעון