שלום אורח, התחבר !

חדשות הקיבוץ

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר יפעת!

מה קורה

מגזין הוידאו החודשי "מה קורה"
נמצא ב"רוח מקומית".
האחרון מופיע גם בדף הבית.

לוח אירועים

חינוך משלים

החינוך המשלים
מעודכן לאפריל 2012
 
לפני כשנתיים יזמה קבוצת הורים הקמת "פורום החינוך", שבו השתתפו הורים איכפתיים מהקיבוץ ומההרחבה הקהילתית, במטרה לתת מענה לסוגיית החינוך הקהילתי המשלים ביפעת. דיוני פורום החינוך הונחו ע"י מנחה מקצועי ממכון פירם, המתמחה בהובלת תהליכי שינוי בחינוך, ובתמיכה תקציבית של מחלקת החינוך במועצה האזורית. דיוני הפורום עסקו הן בתכנים והן במבנה הארגוני של מערכת החינוך המשלים. המלצותיו אושרו באסיפת יפעת באפריל 2010, בתום תהליך ארוך של דיונים מעמיקים.
 
המלצות הפורום
הפורום המליץ על מערכת חינוך משלים שלא תפעל רק כמועדון חברתי, אלא תיתן מענה גם לתכנים הקהילתיים והחברתיים ותשקיע בחיזוק וביסוס ערכי הקהילה והיישוב. מבחינה ארגונית המליץ הפורום שכל ילדי יפעת ישתייכו למערכת. עניין זה אינו מובן מאליו. בעבר הרחוק השתייכו כל הילדים למסגרות החברתיות שמחוץ לכותלי בית הספר (חברת הילדים הצעירה והבוגרת). גם כשהשפעת מסגרות אלו וחשיבותן התרופפו במידה רבה, עדיין השתייכו כל הילדים למערכת החינוך. המצב השתנה בעקבות מהלכי ההפרטה והשינוי באורחות החיים ביפעת, שחייבו את ההורים לשלם עבור פעילויות החינוך המשלים: חלק מהילדים יצאו ממערכת החינוך ולא השתייכו אליה עוד. הפורום הגיע למסקנה שמערכת החינוך המשלים צריכה לכלול את כל ילדי יפעת. כדי לממש זאת, וכדי להבטיח מצד אחד הרגשת שייכות של כל הילדים ומצד שני פעילות איכותית של המערכת, הוחלט על גביית מס השתתפות מכל ההורים.
 
מבנה המערכת
לפי המתווה שהומלץ ע"י הפורום, בנויה מערכת החינוך המשלים בתלתונים: א'-ג', ד'-ו', ז'-ט', י'-יב'.
 
כיתות א'-ג:
המרכז פועל במתכונת של צהרון שבו הילדים נפגשים מייד אחרי הלימודים. הילדים מקבלים ארוחה חמה ונפגשים עם מדריכים מוכרים בבית שיש בו ציוד ומיגוון אפשרויות למשחק, ליצירה ולמנוחה.
פעמיים בשבוע - פעם אחת ביום שבו הלימודים נגמרים מוקדם ופעם שנייה ביום שישי, החופשי מלימודים - מתקיימות פעילויות מגוונות נוספות.
אחת לשבוע נפגשים הילדים לפעילות מונחית עם מדריכים, לפי שכבות הגיל, במטרה לפתח  את הקשרים החברתיים בתוך קבוצת הגיל ולחזק את הרגשת השייכות.
 
כיתות ד'-ו':
פעילות החינוך המשלים מתקיימת ארבעה ימים בשבוע, בכל פעם למשך שלוש שעות.
פעמיים בשבוע – פעילות ערב לכלל הילדים, שבה יש חלק מובנה/מונחה וחלק חופשי.
פעם בשבוע מתקיימת פעילות לפי שכבת הגיל, במטרה להעמיק את הקשרים הבין-אישיים עם בני הגיל ולחזק כישורים חברתיים.
פעילות נוספת נערכת ביום שישי, שבו הילדים אינם לומדים בבית הספר.
 
גילאי ז'-יב':
המרכז פתוח פעמיים בשבוע עבור כיתות ז'-ט', פעמיים בשבוע לכיתות י'-יב' ופעם בשבוע, ביום שישי, לילדי ז'-יב - שבוע אחד בשעות הצהריים ושבוע אחד בלילה, לסירוגין.
בחופשות מבית הספר נערכות פעולות מיוחדות, כגוןו טיולים, במימון ההורים על-פי השתתפות הילדים.
 
רכזת החינוך: ורד שנפיק